PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
różnicowanie z przerzutem

Urologia Polska 2003/56/4

Opóźniona diagnoza raka nerki u chorego z autosomalną dominującą wielotorbielowatością nerek, nawracającym krwiomoczem oraz współistniejącym rakiem kory nadnercza
Waldemar Elikowski, Ryszard Prędki, Andrzej Karwowski, Mieczysław Gawroński