PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
BPH cewnik utrzymywany na stałe oporność na antybiotyki

Urologia Polska 2008/61/3

Flora bakteryjna dolnych dróg moczowych u mężczyzn z cewnikiem na stałe w latach 1994-1996 i 2004-2006
Łukasz Zapała, Bartosz Dybowski, Ewa Bres-Niewada, Anna Sonczyk, Anna Adamska, Andrzej Borkowski