PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
wynicowanie pęcherza moczowego

Urologia Polska 2003/56/1

Wynicowanie pęcherza moczowego współistniejące z moczowodem olbrzymim u 34-letniej chorej
Krzysztof Bar, Dariusz Stępnik, Robert Klijer, Danuta Skomra