PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
układ moczowy nowotwory karcynogeneza układ GABA-ergiczny

Urologia Polska 1998/51/4

ROLA UKŁADU GABA-ERGICZNEGO W POWSTAWANIU NOWOTWORÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO I GRUCZOŁU KROKOWEGO ? BADANIA WSTĘPNE
Dariusz Borowiec, Tadeusz Spruch, Maria Juszkiewicz