PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
wlewki dopęcherzowe BCG

Urologia Polska 2007/60/4

Wyniki leczenia wlewkami dopęcherzowymi BCG chorych na raka przejściowokomórkowego pęcherza moczowego w stadium zaawansowania T1
Andrzej Alter, Tomasz Demkow, Paweł Wiechno