PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
stercz rak z nabłonka przejściowego gruczolakorak ziarniniak

Urologia Polska 1999/52/1

ZMIANY HISTOPATOLOGICZNE W GRUCZOLE KROKOWYM U CHORYCH LECZONYCH Z POWODU RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO
Tomasz Demkow, Anna Nasierowska-Guttmejer, Paweł Wiechno, Grzegorz Madej