PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
układ moczowy kamica moczowa macierz organiczna białka

Urologia Polska 1999/52/4

BADANIE BIAŁKA ZAWARTEGO W MACIERZY ORGANICZNEJ KAMIENI MOCZOWYCH
Waldemar Różański, Stanisław Sypniewski, Zbigniew Górkiewicz, Eugeniusz Miękoś, Tadeusz Paryjczak