PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
sarcoma LI

Urologia Polska 2002/55/2

Badanie wpływu preparatu PROSTAMERf na wzrost mięsaka LI u myszy
Ewa Skopińska-Różewska, Halina Strzelecka, Beata Białas-Chromiec, Ewa Sommer, Małgorzata Filewska, Agnieszka Bazylko, Henryk Skurzak