PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
przezskórna przetoka nerkowa

Urologia Polska 2002/55/1

Zastosowanie przezskórnej przetoki nerkowej na Oddziale Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu w latach 1999-2001
Tomasz Modrzewski, Krzysztof Gąsiorek