PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
inhibitory fosfodierazy 5

Urologia Polska 2004/57/1

Inhibitory fosfodierazy typu 5
Tomasz Jakubczyk, Krzysztof Pych, Piotr Kryst, Andrzej Borkowski