PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Inhibitory fosfodierazy typu 5
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2004/57/1.

autorzy

Tomasz Jakubczyk, Krzysztof Pych, Piotr Kryst, Andrzej Borkowski
Katedra i Klinika Urologii Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik kliniki: prof. dr hab. Andrzej Borkowski

słowa kluczowe

inhibitory fosfodierazy 5, zaburzenia erekcji

streszczenie

Ponad 5 lat temu (27 marca 1998 r.) FDA wydała zgodę na rejestrację sildenafilu (Viagra, Pfizer Inc.), pierwszego selektywnego inhibitora fosfodiesterazy typu 5, stosowanego w formie doustnej w leczeniu zaburzeń wzwodu. Od tamtej pory lek ten przyjęło około 20 milionów mężczyzn, liczba sprzedanych tabletek przekroczyła w lutym 2003 r. miliard, a na podstawie m. in. 120 badań klinicznych powstało ponad 2000 publikacji i doniesień. Na rynku pojawiły się już dwa następne leki z tej grupy — tadalafil (Cialis, Lilly ICOS) i wardenafil (Levitra, Bayer). Niniejszy artykuł jest prób± podsumowania dotychczasowej wiedzy na temat inhibitorów fosfodiesterazy 5 oraz analizy ich charakterystyki, która stanowić będzie o zaletach i wadach każdego z nich.