PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nocebo

Urologia Polska 2005/58/2

Efekt placebo i nocebo w próbach klinicznych z zastosowaniem inhibitorów fosfodiesterazy typu 5
Jakub Dobruch, Andrzej Borówka, Artur A. Antoniewicz