PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka rak nerki przerzuty pęcherz moczowy ? cytologia moczu

Urologia Polska 1999/52/3

PRZERZUT RAKA JASNOKOMÓRKOWEGO NERKI DO PĘCHERZA MOCZOWEGO
Mieczysław Gajda, Janusz Tyloch, Ferdynand Tyloch, Renata Sujkowska