PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
renal malignant tumors

Urologia Polska 2007/60/1

Giant primary renal malignant fibrous histiocytoma in the horseshoe kidney
Przemysław Adamczyk, Romuald Butkiewicz, Joanna Nussbeutel