PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
rak odbytnicy

Urologia Polska 2008/61/1

Przerzut odległy do nerki raka śluzowego odbytnicy – trudności diagnostyczne
Marek Wyczółkowski, Tomasz Drewniak, Włodzimierz Klima, Wacław Wilk

Urologia Polska 2001/54/1

Ocena badań urodynatnicznych chorych po radykalnym wycięciu odbytnicy
Zygmunt Dobrowolski, Wiesław Węglarz, Wacław Lipczyński, Piotr Richter, Andrzej Strach