PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
TRAIL

Urologia Polska 2007/60/2

Cytotoksyczne działanie ligandu, czynnika martwicy nowotworu indukującego apoptozę (TRAIL), na komórki raka pęcherza moczowego po zastosowaniu wybranych cytostatyków
Ewelina Szliszka, Anatol Majcher, Maciej Domino, Grażyna Pietsz, Wojciech Król