PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
cewnik podwójnie zagięty

Urologia Polska 2006/59/3

Infekcje dróg moczowych a kolonizacja bakteryjna cewników podwójnie zagiętych
Rafał Kliś, Ewa Korczak-Kozakiewicz, Waldemar Różański

Urologia Polska 2005/58/3

Zmiany zachodzące na powierzchni i w świetle cewnika podwójnie zagiętego wprowadzonego do dróg moczowych
Waldemar Różański, Leszek Klimek, Krzysztof Leńko, Rafał Kliś