PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
późny nawrót choroby

Urologia Polska 2003/56/1

Późne nawroty choroby nowotworowej u chorych na nowotwór zarodkowy jądra
Paweł Wiechno, Małgorzata Sadowska, Beata Paluchowska, Tomasz Demkow