PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
uraz zamknięty

Urologia Polska 2001/54/2

Późne następstwa złamania miednicy z rozerwaniem pęcherza moczowego
Dariusz Borowiec, Tadeusz Spruch, Dariusz Stępnik