PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
immunohistochemia

Urologia Polska 2008/61/1

Wartość prognostyczna badania patomorfologicznego w przypadku raka nerki
Iwona Wypychowska, Anna Bąkiewicz, Stanisław Sporny