PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
pęcherz moczowy rak pęcherza moczowego terapia fotodynamiczna

Urologia Polska 2000/53/2

WCZESNE WYNIKI TERAPII FOTODYNAMICZNEJ GUZÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO - DONIESIENIE WSTĘPNE
Bogusław Wojciechowski, Aleksander Sieroń, Michał Szyguła