PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
dwuetapowe leczenie chirurgiczne

Urologia Polska 2002/55/2

Ocena dwuetapowego postępowania chirurgicznego (nefrektomia z operacją organooszczędzającą) u chorych z obustronnym asynchronicznym rakiem nerki
Mieczysław Fryczkowski, Jacek Huk, Andrzej Paradysz, Andrzej Potyka