PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
kwas 5 aminolewulinowy

Urologia Polska 2001/54/1

Wartość metody fotodynamicznej w rozpoznawaniu nowotworów pęcherza moczowego oraz w ocenie skuteczności clcktroresekcji guzów powierzchownych
Marek Lipiński, Leszek Jeromin