PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
dysfunkcja pęcherzowo-cewkowa

Urologia Polska 2001/54/2

Przypadek nietypowej dysfunkcji pęcherzowo-cewkowej
Andrzej Prajsner, Wojciech Szewczyk, Grzegorz Szkodny