PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
wielomocz

Urologia Polska 2002/55/1

Wiełomocz niespotykanej ilości po odbarczeniu jedynej nerki, zablokowanej przez kamień moczowodowy
Krzysztof Gąsiorek, Tomasz Modrzewski, Krzysztof Bar, Anna Bednarek-Skublewska