PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
hormonoterapia

Urologia Polska 2006/59/4

Kojarzenie hormonoterapii z miejscowymi metodami leczenia w przypadku raka gruczołu krokowego
Elżbieta Senkus-Konefka