PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
wysokosprawna chromatografia cieczowa

Urologia Polska 2002/55/3

Kwas moczowy jako składnik kamieni szczawianowo-wapniowych: implikacje diagnostyczne i terapeutyczne
Krzysztof Safranow, Piotr Machoy