PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
przetoka moczowodowo-pochwowa

Urologia Polska 2001/54/2

Przetoki moczowodowo-pochwowe w materiale własnym
Tadeusz Spruch, Robert Klijer, Jerzy Michalak, Andrzej Jezierski