PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
plastyka miedniczki

Urologia Polska 2006/59/3

Wykorzystanie ściany dolnego kielicha w celu wykonania plastyki kielichowo-miedniczkowo-moczowodowej
Zofia Salska, Ryszard Jarzmus, Krzysztof Pliszek, Krzysztof Borkowski