PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
liszaj twardzinowy i zanikowy

Urologia Polska 2002/55/3

Liszaj twardzinowy i zanikowy jako najczęstsza przyczyna nabytej stulejki
Marek Długosz