PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
metoda fotodynamiczna

Urologia Polska 2004/57/3

Własne doświadczenia w stosowaniu diagnostyki fotodynamicznej w rozpoznawaniu powierzchownych nowotworów pęcherza moczowego
Marek Lipiński
Wartość terapii fotodynamicznej w leczeniu powierzchownych nowotworów pęcherza moczowego
Marek Lipiński, Leszek Jeromin