PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
infekcje układu moczowego operacja drog± pochwow± profilaktyka antybiotykowa.

Urologia Polska 1996/49/2

OCENA SKUTECZNO¦CI KRÓTKOTRWAŁEJ PROFILAKTYKI ANTYBIOTYKOWEJ W ZAPOBIEGANIU ZAKAŻENIOM UKŁADU MOCZOWEGO PO GINEKOLOGICZNYCH OPERACJACH POCHWOWYCH
Michał Pawlaczyk, Anna Paczkowska, Anna Szumała-K±kol, Maciej Bembniata