PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1996/49/2

LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA STERCZA (RAKA Z PRZERZUTAMI ODLEGŁYMI) - CZĘŚĆ I
Andrzej Borkowski
UWAGI NA TEMAT TRUDNOŚCI W ROZPOZNAWANIU I LECZENIU GRUŹLICY UROGENITALNEJ I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH BŁĘDÓW
Zofia Salska
OCENA PRZYDATNOŚCI KLINICZNEJ TESTU BARD BTA W DIAGNOSTYCE GUZÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO
Ewa Koźmińska, Piotr Trypens, Andrzej Borkowski
OCENA WYNIKÓW LECZENIA NERCZAKA U 109 DZIECI PO WSTĘPNEJ CHEMIOTERAPII*
Krystyna Sawicz-Birkowska, Jerzy Czernik
WARTOŚĆ DIAGNOSTYCZNA TECHNIK OBRAZOWYCH W OCENIE STOPNIA ZAAWANSOWANIA KLINICZNEGO GUZÓW NEREK W MATERIALE KLINIKI UROLOGII C.M. UJ. W KRAKOWIE
Marek Wyczółkowski, Bohdan Pawlicki, Marek Filipek, Andrzej Stelmach
LECZENIE PALIATYWNE INTERFERONEM a-2b CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NEREK Z PRZERZUTAMI. DONIESIENIE WSTĘPNE
Teresa Kardel-Mizerska, Andrzej Sikorski, Grażyna Cieślińska-Wilk
OCENA NIEKTÓRYCH SKŁADOWYCH BIAŁKOMOCZU U CHORYCH PODDANYCH KRUSZENIU KAMIENI NERKOWYCH FALĄ WSTRZĄSOWĄ, WYTWARZANĄ POZAUSTROJOWO (ESWL)
Krystyna Klimek, Tadeusz Sadowski, Jacek Niezabitowski, Grzegorz Raszewski, Krzysztof Marczewski
WYBRANE PROBLEMY NAWROTOWEJ KAMICY UKŁADU MOCZOWEGO CZĘŚĆ I: OCENA WARTOŚCI DIAGNOSTYCZNEJ I ROKOWNICZEJ WYBRANYCH BADAŃ BIOCHEMICZNYCH MOCZU
Elżbieta Panasiuk-Jarzyło
CZYNNIKI BAKTERYJNE W ZNAMIENNEJ BAKTERIURII U PACJENTÓW Z ZAKAŻENIAMI DRÓG MOCZOWYCH
Irena Wróblewska, Małgorzata Kępa, Danuta Idzik, Joanna Myrczek, Świetlana Głąb
OCENA SKUTECZNOŚCI KRÓTKOTRWAŁEJ PROFILAKTYKI ANTYBIOTYKOWEJ W ZAPOBIEGANIU ZAKAŻENIOM UKŁADU MOCZOWEGO PO GINEKOLOGICZNYCH OPERACJACH POCHWOWYCH
Michał Pawlaczyk, Anna Paczkowska, Anna Szumała-Kąkol, Maciej Bembniata
ZASTOSOWANIE PROSTAGLANDYNY E1 (EDEX) W FARMAKOLOGICZNYM LECZENIU IMPOTENCJI
Barbara Darewicz, Tadeusz Werel, Janusz Darewicz, Eugeniusz Malczyk
ROZWÓJ CEWKI MOCZOWEJ MĘSKIEJ U ZARODKÓW I WCZESNYCH PŁODÓW LUDZKICH (7-12 TYDZIEŃ)
Bolesław Otulakowski
ZASTOSOWANIE Ml KRO ANALIZY RENTGENOWSKIEJ W BADANIACH SKŁADU MINERALNEGO KAMIENI MOCZOWYCH
Piotr Machoy, Jan Łaskawiec, Maria Sozańska
ONCOCYTOMA NERKI JAKO PROBLEM DIAGNOSTYCZNY
Dariusz Kuś, Andrzej Łabędzki, Jerzy Goliszewski, Andrzej Musierowicz
ZASTAWKA CEWKI TYLNEJ U DOROSŁEGO MĘŻCZYZNY - PREZENTACJA PRZYPADKU
Andrzej Kurpiński, Andrzej Kidawa, Grzegorz Jędrzejczak
CHEMICZNE OPARZENIE NARZĄDÓW PŁCIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH U 37 LETNIEGO MĘŻCZYZNY
Krzysztof Rogowski, Barbara Darewicz, Tadeusz Werel
O ZJAZDACH NAUKOWYCH I ZEBRANIACH W 1994 ROKU
Stefan Wesołowski
SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM NA TEMAT ?SCHORZENIA PRĄCIA" ? HAMBURG 26-27. 01. 1996 r.
Barbara Darewicz, Janusz Darewicz