PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
tłuszczakomięsak powrózka nasiennego

Urologia Polska 2005/58/4

Liposarcoma powrózka nasiennego
Tomasz Gołąbek, Barbara Darewicz, Jacek Kudelski, Marian Sulik