PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka rak nerki nadprzeponowe czopy nowotworowe leczenie

Urologia Polska 1996/49/4

WŁASNE DOŚWIADCZENIE W CHIRURGII NADPRZEPONOWYCH CZOPÓW NOWOTWOROWYCH W UKŁADZIE ŻYLNYM U CHORYCH NA RAKA NERKI
Jan Szymanowski, Magdalena Czubak, Grzegorz Herlinger