PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
jądro rakowiak

Urologia Polska 1997/50/2

RAKOWIAK - RZADKI PRZYPADEK NOWOTWORU JĄDRA
Radosław Jardanowski, Roman Pykało