PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
autosomalna dominująca wielotorbielowatość nerek

Urologia Polska 2004/57/2

Autosomalna dominująca wielotorbielowatość nerek i rak urotelialny miedniczki nerkowej. Opis przypadku klinicznego
Tomasz Górecki, Barbara Kaszuba, Dorota Frankiewicz, Mirosław Bogacki

Urologia Polska 2003/56/4

Opóźniona diagnoza raka nerki u chorego z autosomalną dominującą wielotorbielowatością nerek, nawracającym krwiomoczem oraz współistniejącym rakiem kory nadnercza
Waldemar Elikowski, Ryszard Prędki, Andrzej Karwowski, Mieczysław Gawroński