PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Autosomalna dominująca wielotorbielowatość nerek i rak urotelialny miedniczki nerkowej. Opis przypadku klinicznego
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2004/57/2.

autorzy

Tomasz Górecki 1, Barbara Kaszuba 1, Dorota Frankiewicz 2, Mirosław Bogacki 3
1 Zakład Patomorfologii, Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie
Kierownik zakładu: dr Barbara Kaszuba
2 Oddział Chorób Nerek i Dializoterapii, Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie
Ordynator oddziału: dr Dorota Frankiewicz
3 Oddział Urologii, Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie
Ordynator oddziału: dr n. med. Mirosław Bogacki

słowa kluczowe

nerka, miedniczka nerkowa, autosomalna dominująca wielotorbielowatość nerek, rak urotelialny, hemodializa

streszczenie

Przedstawiany przypadek dotyczy równoczesnego występowania raka urotelialnego i autosomalnej dominującej wielotorbielowatości nerek (ADWN) u 62-letniego mężczyzny od dwóch lat hemodializowanego. W opisywanym przypadku wystąpił makroskopowy krwiomocz, którego przyczyny nie udało się ustalić w toku diagnostyki klinicznej. Na Oddziale Urologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie wykonano prawostronną nefrektomię, a histopatologiczna ocena usuniętej nerki w Zakładzie Patomorfologii w Koninie wykazała obecność raka urotelialnego.