PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Autosomal dominant polycystic kidney disease and urothelial carcinoma of the renal pelvis. Case report
Article published in Urologia Polska 2004/57/2.

authors

Tomasz Górecki 1, Barbara Kaszuba 1, Dorota Frankiewicz 2, Mirosław Bogacki 3
1 Zakład Patomorfologii, Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie
Kierownik zakładu: dr Barbara Kaszuba
2 Oddział Chorób Nerek i Dializoterapii, Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie
Ordynator oddziału: dr Dorota Frankiewicz
3 Oddział Urologii, Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie
Ordynator oddziału: dr n. med. Mirosław Bogacki

keywords

kidney, renal pelvis, autosomal dominant polycystic kidney disease, urothelial carcinoma, haemodialysis

summary

A case is described of urothelial carcinoma coincident with autosomal dominant polycystic kidney disease in a 62 years old man, haemodialysed for two years. Macrohaematuria was discovered the origin of which could not be determined clinically. The right nephrectomy was performed and the histological examination of the specimen revealed the presence of urothelial carcinoma.