PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
stercz gruczolakorak stopień miejscowego zaawansowania badanie per rectum

Urologia Polska 2000/53/2

PORÓWNANIE OCENY MIEJSCOWEGO ZAAWANSOWANIA RAKA STERCZA OKREŚLONEJ BADANIEM PER RECTUM (TDRE) I PRZEZODBYTNICZYM BADANIEM ULTRASONOGRAFICZNYM (TTRUS) Z OCENĄ HISTOPATOLOGICZNĄ (pT)
Romuald Zdrojowy