PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
zwieracz zewnętrzny cewki moczowej pudendektomia neurostymulacja

Urologia Polska 1997/50/3

TOPOGRAFIA UNERWIENIA ZWIERACZA ZEWNĘTRZNEGO CEWKI MOCZOWEJ
Piotr Radziszewski, Ryszard Aleksandrowicz