PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
androgenowa terapia zastępcza

Urologia Polska 2002/55/4

Deficyt androgenów a starzenie się mężczyzn
Andrzej Gomuła