PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
układ moczowy kamica moczowa ESWL metoda zbiorów przybliżonych

Urologia Polska 1997/50/3

POSZUKIWANIE ISTOTNYCH ATRYBUTÓW W ANALIZIE DOŚWIADCZEŃ NAD LECZENIEM KAMICY MOCZOWEJ ZA POMOCĄ ESWL
Andrzej Antczak, Zbigniew Kwias, Wojciech Sawicki, Krzysztof Słowiński, Jerzy Stefanowski