PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
niepłodność męska

Urologia Polska 2005/58/2

Porównawcza ocena wpływu laparoskopowego leczenia chorych z jednostronnymi i obustronnymi żylakami powrózka nasiennego na poprawę płodności męskiej
Jacek Huk, Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Kupilas