PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
gruczoł krokowy rak radykalna załonową prostatektomia odbytnica uszkodzenia odbytnicy

Urologia Polska 1998/51/2

USZKODZENIA ODBYTNICY W CZASIE PROSTATEKTOMII RADYKALNEJ
Grzegorz Herlinger, Jan Szymanowski