PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1998/51/2

POWIKŁANIA UROLOGICZNE PO PRZESZCZEPIE NERKI
Roman Kostyrka, Stanisław Zieliński, Maciej Wójcicki
WCZESNA DIAGNOSTYKA BEZOBJAWOWYCH RAKÓW NEREK W RODZINACH Z ZESPOŁEM VON HIPPEL-LINDAU W POLSCE
Karol Krzystolik, Cezary Cybulski, Jan Lubiński, Stanisław Zajączek, Monika Sochańska, Aleksandra Tołoczko, Grażyna Psut, Monika Górecka, Grażyna Wilk, Włodzimierz Paprzycki, Andrzej Sikorski, Krzysztof Czernicki, Marcin Słojewski, Bartłomiej Gliniewicz, Zofia Krzystolik, Wojciech Lubiński, Ewa Starzycka-Bigaj, Marek Prost, Ewa Kostyk, Małgorzata Zdunek, Aleksandra Omulecka, Jan Jaskólski, Bronisława Koraszewska-Matuszewska, Daniel Chibowski, Renata Zalewska, Olga Haus, Katarzyna Zasada, Ireneusz Kojder, Robert Kaczor, Jan Ślósarek, Elżbieta Włodarczyk, Zygmunt Domański, Grażyna Malukiewicz, Jerzy Bidziński, Józef Kałuża, Barbara Wysocka, Janusz Limon, Sergiusz Jóźwiak
ZASTOSOWANIE TECHNIKI NEPHRON-SPARING SURGERY (NSS) W LECZENIU NOWOTWORÓW NEREK W PRZEBIEGU ZESPOŁU VON HIPPEL-LINDAU
Marcin Słojewski, Bartłomiej Gliniewicz, Andrzej Sikorski, Marek Grabowski, Karol Krzystolik, Cezary Cybulski, Jan Lubiński
OCENA WYNIKÓW LECZENIA KAMICY MOCZOWODOWEJ METODĄ URS PO UPRZEDNIM NIESKUTECZNYM ESWL
Tomasz Borkowski, Roman Sosnowski, Leszek Bęc, Janusz Judycki, Andrzej Borkowski
KOMENTARZ DO PRACY ?OCENA WYNIKÓW LECZENIA KAMICY MOCZOWEJ METODĄ URS PO UPRZEDNIM NIESKUTECZNYM ESWL"
Leszek Jeromin
OCENA WYNIKÓW LECZENIA NOWOTWORÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO ZA POMOCĄ ELEKTRORESEKCJI PRZEZCEWKOWEJ I LASERA NEODYMOWEGO ND:YAG
Krzysztof Bar
OCENA WARTOŚCI PALIATYWNEGO NAPROMIENIANIA PRZERZUTÓW DO KOŚCI U CHORYCH NA RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
Piotr Pęczkowski, Małgorzata Pilichowska, Grzegorz Madej
USZKODZENIA ODBYTNICY W CZASIE PROSTATEKTOMII RADYKALNEJ
Grzegorz Herlinger, Jan Szymanowski
PRZEZCEWKOWA LASEROWA ABLACJA STERCZA ? CZTERY LATA DOŚWIADCZEŃ
Wojciech Pypno, Wojciech Husiatyński
LASEROWA ŚRÓDMIĄŻSZOWA KOAGULACJA STERCZA
Wojciech Pypno, Wojciech Husiatyński
CHOROBY WSPÓŁISTNIEJĄCE Z WADĄ ROZWOJOWĄ NERKI PODKOWIASTEJ
Mariusz Płodzidyn, Szymon Kwiatkowski, Cezary Ciomek, Mariusz Kinal
OPERACYJNE LECZENIE ZWĘŻEŃ CEWKI MOCZOWEJ W BALANITIS XEROTICA OBLITERANS
Zbigniew Wolski
OBUSTRONNE WODONERCZE SPOWODOWANE TĘTNIAKAMI TĘTNIC BIODROWYCH
Jacek Ogrodnik
SPRAWOZDANIE Z POBYTU W INSTYTUCIE UROLOGII WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UNIWERSYTETU W PADWIE
Andrzej Wronczewski
SPRAWOZDANIE Z III SYMPOZJUM UROLOGII ONKOLOGICZNEJ ?LECZENIE ENDOSKOPOWE I OPERACYJNE NOWOTWORÓW MOCZOWODU". BYDGOSZCZ, 24 PAŹDZIERNIKA 1997 ROKU
Zbigniew Wolski, Janusz Tyloch
SPRAWOZDANIE Z POBYTU NAUKOWO-SZKOLENIOWEGO W KLINICE UROLOGII PIERWSZEGO WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UNIWERSYTETU W PRADZE
Jerzy Siekiera