PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
urogenital neoplasm

Urologia Polska 2007/60/2

Giant leiomyoma of the glans penis
Sławomir Dutkiewicz, Anna Nasierowska-Guttmejer, Alojzy Witeska