PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
laparoskopia nerka torbiele

Urologia Polska 2000/53/1

WYNIKI RETROPERITONEOSKOPOWEJ DEKORTYKACJI PROSTYCH I MNOGICH TORBIELI NEREK
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Potyka, Jacek Huk, Wojciech Malottki