PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
nerka guz śluzak

Urologia Polska 1997/50/2

ŚLUZAK NERKI
Cezary Torz, Piotr Dobroński, Maciej Czaplicki, Roman Pykało