PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
zaburzenia neurogenne

Urologia Polska 2002/55/4

Ureterocystoplastyka oszczędzająca - sposób augmentacji pęcherza u pacjentów z myelomeningocele
Marek Orkiszewski, Jarosław Leszniewski, Joanna Madej